Asset Publisher Asset Publisher

Informacja o wyniku przetargu

Informacja o wyniku przetargu pisemnego, nieograniczonego na sprzedaż:

Nieruchomości gruntowej – zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 509/6 w obrębie ewidencyjnym Garbatka-Letnisko Północ, gmina Garbatka-Letnisko, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3,1153 ha.