Asset Publisher Asset Publisher

Zwalczanie chrabąszczy w Nadleśnictwie Zwoleń i na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

W dniach 06-31.05.2019 r. będzie prowadzona akcja zwalczania owadów dorosłych chrabąszczy ze względu na stwierdzone zagrożenie nadmiernego pojawu tego szkodnika w 2019 r. Ogólna powierzchnia zaplanowana do zwalczania agrolotniczego chrabąszcza na terenie lasów Nadleśnictwa Zwoleń i na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminie Solec nad Wisłą, Sienno oraz Ciepielów wynosi 2705,00 ha w tym oprysk na terenie lasów niepaństwowych - okolice wsi Słuszczyn 61,00 ha oraz w lasach Spółki Leśnej Lasu Soleckiego 918,00 ha. W opryskach będzie wykorzystany samolot Dromader-M18. Zabieg prowadzony będzie w godzinach porannych i wieczornych. Do oprysku zastosowany będzie insektycyd Mospilan 20SP w dawce 0,4 kg/ha dopuszczony do jednorazowego obrotu na podstawie Decyzji MRiRW nr R – 628/2018d z dnia 31.10.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R – 37/2008 z dnia 29.04.2008 r. na stosowanie zabiegów lotniczych przeciw brudnicy mniszki, chrabąszczom, zwójkom jodłowym, barczatce sosnówce oraz osnui gwiaździstej. Zastosowana dawka 0,4 kg/ha jest nieszkodliwa dla pszczół.

W związku z przeprowadzeniem zabiegu, którego termin zostanie podany
w specjalnych obwieszczeniach, ustala się termin karencji dla runa leśnego – 14 dni.