Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Monografia Nadleśnictwa Zwoleń – podróż sentymentalna

3 listopada odbył się wieczór autorski Piotra Kacprzaka. Zorganizowany został przez Nadleśnictwo Zwoleń w związku z wydaniem monografii, która jest wyjątkowa wśród wielu jego publikacji, gdyż autor związany jest i był z tym terenem prywatnie i zawodowo.

Był to wieczór niezwykły nie tylko dla autora, ale i dla uczestników. Wśród nich byli leśnicy z Nadleśnictwa Zwoleń, RDLP w Radomiu i sąsiednich nadleśnictw, ale też rodzina autora wraz z wnuczkiem Aleksandrem, potomkowie leśników związanych z nadleśnictwem, oraz osoby, które przyczyniły się do powstania monografii pomagając w zgromadzeniu materiałów i przyjaciele autora. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele lokalnych środowisk, w tym samorządów, służb mundurowych i instytucji kultury. Ważnymi gośćmi byli Andrzej Kamiński wraz z małżonką oraz Elżbieta i Sławomir Luft, którzy są potomkami leśnika, któremu Piotr Kacprzak zadedykował monografię oraz Marek Pięta – wnuczek nadleśniczego Zbigniewa Waltera z czasów okupacji.

Na wstępie spotkania nadleśniczy Sławomir Okoń podkreślił, że Nadleśnictwo Zwoleń ma to szczęście, że dzieje tutejszych leśników i gospodarki leśnej zostały opisane w formie monografii, a dla wielu z pracowników nadleśnictwa czytanie jej również będzie podróżą sentymentalną. Wspominał: – Moje spotkanie z Piotrem Kacprzakiem zaczęło się w latach 80 w Sudetach, gdzie walczyliśmy z kornikiem drukarzem, a prywatnie jesteśmy obydwaj z ziemi białobrzeskiej. Ponownie spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Zwoleń. Nadleśniczy podkreślił, że opisane w monografii dzieje gospodarki leśnej i losy leśników są powodem do dumy dla obecnych pracowników, kontynuujących pracę poprzedników.

Andrzej Matysiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu przypomniał historię swojego spotkania z autorem, które miało miejsce na studiach na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Pogratulował autorowi tego, że poświęcił się wyjątkowej pasji, która poza działalnością zawodową i rodziną wypełnia jego życie.Dzięki pasji dotyczącej historii leśnictwa i regionu Piotr zostawia coś dla potomnych. Jest tu opisana nie tylko historia leśnictwa tego terenu, ale są tu opisane osoby, które tu pracowały i obecnie pracują, które znam osobiście i których już nie ma. Dzięki tej monografii zrobił coś bardzo ważnego dla innych osób, dla społeczności leśnej, lokalnej – powiedział dyrektor. Podkreślił wagę poznawania historii leśnictwa. – Takich leśników z pasją historyczną jest w Polsce mało. Piotr Kacprzak to najlepszy historyk wśród leśników i najlepszy leśnik wśród historyków – powiedział dyrektor.

W dalszej głos oddany został autorowi. Piotr Kacprzak opowiedział o najważniejszych wydarzeniach w historii Nadleśnictwa Zwoleń, a także o tym że oprócz historii w publikacji chciał pokazać ludzi związanych z tym terenem, którzy są dopełnieniem całości historii leśnictwa, starając się pokazywać jakie były dzieje tych ludzi i lasów, a nie dokonywać ocen.

W podziękowaniu autor otrzymał okazały bukiet kwiatów od dyrektora oraz załogi nadleśnictwa. Kwiaty otrzymała także żona autora – Teresa, w podziękowaniu za cierpliwość i akceptację czasochłonnej pasji Piotra.

Autor odpowiedział na wiele pytań, w których odkrył tajniki swojej pasji. – Zainteresowanie historią leśną rozpoczęło się u mnie 20 lat temu, kiedy to przeglądałem monografię dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, w której znalazły się odniesienia do dyrektora radomskiej dyrekcji – Edmunda Mickiewicza – wtedy to miałem taką refleksję, że wiedzą o tym leśnicy katowiccy, a nie wiadomo, ilu leśników radomskich zna historię leśnictwa regionu. Ale dopiero spotkanie z córkami tego dyrektora i odsłonięcie tablicy mu poświęconej w budynku radomskiej dyrekcji było utwierdzeniem w przekonaniu o potrzebie dokumentowania historii leśnictwa i ludzi związanej z lasami. Do tego doszło spokojne usposobienie Piotra Kacprzaka, któremu towarzyszy przekonanie o tym, żeby w każdym człowieku widzieć, to co dobre. I tak rozwinęła się pasja, której efektem są kolejne publikacje, w których autor dokumentuje leśnictwo regionu.

Piotr Kacprzak materiały do dwutomowej monografii Nadleśnictwa Zwoleń zbierał trzy lata, a pisał ją kolejne dwa. Zdobycie materiałów nie ma dla niego granic, czasem są nagłe podróże związane z pozyskiwaniem unikalnych materiałów: zdjęć, dokumentów i relacji, wywiady z różnymi osobami, rodzinami osób, o których pisze, godziny spędzone w archiwach i relacje zdobyte dzięki życzliwości i pomocy wielu osób.

Piotr Kacprzak opowiedział także na pytanie Ewy Stępień-Choroś, zastępcy nadleśniczego w Nadleśnictwie Zwoleń, która kontynuuje leśne tradycje rodziny Kamińskich dotyczące dedykacji „Tadeuszowi Kamińskiemu Leśniczemu Leśnictw: Miodne, Sucha i Antoniów”. Za czasów Tadeusza Kamińskiego, który wówczas był leśniczym leśnictwa Antoniów autor był stażystą i mieszkał w leśniczówce z rodziną Kamińskich. Spotkał się tu z ogromną życzliwością, wynikająca ze zbieżności charakterów, tu nawiązała się nić koleżeńskości, a nawet przyjaźni. Autor podkreślił niezwykłą rodzinną atmosferę w leśniczówce, wspominał częste wspólne wyprawy, które miały na celu poznanie terenu oraz wzór porządku administracyjnego, który tu poznał.

Wśród pytań publiczności znalazły się też te dotyczące nawiązania w tytule i treści monografii do Ziemi Jana Kochanowskiego oraz ciekawostek i zaskakujących informacji, które pojawiły się podczas pisania monografii, takich jak informacje historyczne związane z klasztorem benedyktynów w Sieciechowie, czy ciekawostki przyrodnicze – jedną z nich były doniesienia o truflach w lasach Powiśla.

Osobom szczególnie ważnym dla powstania monografii Nadleśnictwa Zwoleń autor wręczył książki z dedykacją. Byli to: Tomasz Pietras, Sławomir i Elżbieta Luft, Helena i Andrzej Kamińscy, Stanisław Pałka, Wiesław Wlazło, Zbigniew Jamróz, Sławomir Okoń, Marek Pięta, Kamila Szymczyk oraz Andrzej Matysiak. W dalszej części spotkania autor podpisywał książki, a uczestnicy spotkania razem z autorem snuli opowieści sprzed lat.

To nie koniec zmagań autora w dokumentowaniu historii gospodarki leśnej i leśników regionu. Autor zapytany o plany wymienił książki nad którymi pracuje, a są to publikacja dokumentująca udział leśników regionu w walkach o niepodległość w związku ze zbliżającym się 100.leciem odzyskania niepodległości, monografia nadleśnictw Daleszyce i Kielce… i wiele innych planów.

Piotr Kacprzak napisał we wstępie: „Pisanie niniejszej monografii było dla mnie podróżą do przeszłości. W tym to bowiem Nadleśnictwie rozpoczynałem po zakończeniu studiów, pierwszą pracę, tu poznawałem praktyczne funkcjonowanie życia tej jednostki, zarządzanie nią, prace gospodarcze – poczynając od planowania, poprzez realizację i ich ocenę, dokonywaną nie tylko przez nadleśniczego, ale przede wszystkim przez kontrole zewnętrzne. Tu poznałem wiele koleżanek i kolegów, z którymi mam kontakt do dziś, a każde spotkanie z nimi jest podróżą sentymentalną w miłą dla nas przeszłość. Pierwsza praca była dla mnie także wielkim wyzwaniem zawodowym, gdyż rzadko się zdarza (w tamtych czasach) by tuż po zakończeniu studiów móc tak szybko awansować, jak to było w moim przypadku, obejmując z marszu obowiązki nadleśniczego terenowego. Do lasów zwoleńskich często wracam, patrząc na zachodzące w lesie zmiany, szczególnie zaś wracam do miejsc dla mnie szczególnych, z którymi łączą mnie miłe wspomnienia. Może niniejsza monografia będzie z mojej strony spłatą zaciągniętych długów i wdzięczności za tamte miłe lata względem koleżanek i kolegów.”

 

******

Piotr Kacprzak to leśnik, którego pasją stało się poznawanie i dokumentowanie historii lasów i leśnictwa w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Na co dzień zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej w radomskiej dyrekcji LP. Interesuje się także ogólną historią regionu. Jest autorem lub współautorem następujących publikacji:
- 125 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (2005 r.),
- Lasy Królestwa Polskiego w XIX wieku. Struktura-administracja-gospodarka (2007 r.)
- Dęby Jana Pawła II. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu (2007 r.)  
- Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Świętokrzyska (2008 r.)
- Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Kozienicka. Lasy Królewskie (2009 r.),
- Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu (2010 r.),
- Nadleśnictwo Łagów. 200 lat administracji leśnej (2010 r.),
- Nadleśnictwo Marcule. Historia lasów, gospodarki i administracji leśnej (2012 r.),
- Leopold Pac-Pomarnacki - ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia (2015 r.),
- 100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej (2017 r.),
- Nadleśnictwo Zwoleń. Ziemia Jana Kochanowskiego (2017 r.).

Jest ponadto autorem licznych artykułów o tematyce leśnej, historycznej i regionalnej publikowanych w prasie leśnej i regionalnej.