Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) - to obszary identyfikowane zgodnie z warunkami certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265). Wyróżnia się następujące kategorie lasów HCVF:

- HCVF 1 - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych,

- HCVF 2 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,

- HCVF 3 - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,

- HCVF 4 - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych,

- HCVF 5 - Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności,

- HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

Nadleśnictwo Zwoleń prowadzi monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne.

Lokalizacja lasów HCVF znajduje się pod adresem www.mapa.radom.lasy.gov.pl w warstwie Ochrona ekosystemów leśnych.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.