Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Zwoleń
Nadleśnictwo Zwoleń
48 676 20 21
48 676 20 22

Miodne Leśniczówka 107/1

26-700 Zwoleń

Nadleśniczy
Sławomir Robert Okoń
48 676 20 21
Zastępca Nadleśniczego
Renata Ewa Stępień-Choroś
48 676 20 21
Główny Księgowy
Renata Jakubowska
48 676 20 21
Sekretarz
Łukasz Nowicki
48 676 20 21

Inżynierowie Nadzoru

Aneta Sahajdak
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 45
Tomasz Sobczyk
Inżynier Nadzoru
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 45

Stanowisko ds. pracowniczych

Kamila Szymczyk
Specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 38

Posterunek Straży Leśnej

Marcin Guz
Komendant
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 44
Michał Nowak
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 44
Julita Stan
Strażnik leśny
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 44

Dział Gospodarki Leśnej

Mariusz Makuch
Starszy Specjalista ds. hodowli lasu i nasiennictwa
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 37
Maria Molendowska
Specjalista ds. sprzedaży drewna i użytków ubocznych
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 33
Marta Ratajska
Starszy Specjalista ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 34
Marcin Madej
Starszy Specjalista ds. ochrony przyrody, ppoż. i urządzania lasu
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 35
Łukasz Gregorczyk
Starszy Specjalista ds. ochrony lasu, łowiectwa i edukacji przyrodniczo-leśnej
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 35
Paweł Święcki
Starszy Specjalista ds. użytkowania lasu i marketingu
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 33

Dział Finansowo-Księgowy

Marzena Żak
Księgowy
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 48
Jolanta Decka-Baran
Referent
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 48
Ewa Misztal
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 47
Barbara Przepiórka
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 47

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Joanna Pałka
Referent
phone-abbreviation: 48 676 20 21
Tadeusz Mroczek
Magazynier
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 41 / 668 110 969
Grzegorz Rutkowski
Specjalista ds. bhp, administrowania SILP i administracji
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 41 / 784 602 726
Sylwia Sekuła
Starszy Specjalista ds. administracji i remontów
phone-abbreviation: 48 676 20 21 w. 42