Lista aktualności Lista aktualności

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

W Nadleśnictwie Zwoleń odnowienia obejmują ok. 110 ha/rok. Corocznie pielęgnujemy ok. 460 ha gleby w uprawach leśnych. Prace polegają na wykaszaniu chwastów wśród młodych drzewek. Równocześnie wykonuje się zabiegi pielęgnacyjne, które w zależności od wieku drzewostanu mają inny charakter i nazwę: czyszczenia wczesne (ok. 130 ha), czyszczenia późne (ok. 60 ha), trzebieże wczesne (ok. 98 ha) oraz trzebieże późne (ok. 730 ha).