Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona czynna na terenie projektowanego rezerwatu przyrody „Raj”

Jesienią 2014 r. kontynuowano realizację zabiegów ochrony czynnej na terenie projektowanego rezerwatu przyrody „Raj". Obszar obejmuje największe skupisko roślinności kserotermicznej w województwie mazowieckim. Występują tu rzadkie i zagrożone gatunki roślin, które w sąsiednim rezerwacie stepowym „Sadkowice" zanikły bądź znacznie ograniczyły liczebność, np. len złocisty Linum flavum, wisienka stepowa Prunus fruticosa, aster gawędka Aster amellus, zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris, pierwiosnka lekarska Primula veris, dzwonek syberyjski Campanula sibirica, powojnik prosty Clematis recta, turzyca delikatna Carex supina, tymotka Boehmera Phleum phleoides, traganek pęcherzykowaty Astragalus cicer. Działania ochronne dotyczą odtwarzania muraw kserotermicznych (6210), wykonywane są w ramach projektu „Czynna ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych w rezerwatach przyrody na Mazowszu i Podlasiu". Instytucją odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Centrum Ochrony Mokradeł.

Ogółem powierzchnia przewidziana do zabiegów wynosi 1,5 ha. Prace miały miejsce w pododdziale 99h - leśnictwa Dziurków, gdzie wykoszone zostały odrosty (derenia, leszczyny, osiki, robinii, tarniny) i wysokie byliny. Trwa uprzątanie biomasy.