Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Brzeźniczka

Rezerwat Brzeźniczka został utworzony w 1980 r. Położony jest w środkowej części Puszczy Kozienickiej, wzdłuż rzeki Zagożdżonki. Obejmuje urozmaicone drzewostany dębowo-sosnowe, a także fragmenty olsów i łęgów. Szczególnie cenne są skupiska modrzewia polskiego w wieku około 160 lat, gdyż są to najstarsze w Puszczy egzemplarze tego gatunku. Bogato rozwinięta warstwa podszytu i runa leśnego świadczy o naturalnym pochodzeniu tych lasów.

Rośliny chronione: buławnik czerwony, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty.

Powierzchnia rezerwatu Brzeźniczka wynosi 120,64 ha, z czego w Nadleśnictwie Zwoleń 30,34 ha.