Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Krępiec

Rezerwat Krępiec utworzono w 1994 r. Obejmuje fragment urozmaiconego krajobrazu Puszczy Kozienickiej z głęboko wciętymi dolinami strumieni Brzeźniczki i Krępca. Wśród licznych starodrzewi o bogatym składzie gatunkowym występują dęby w wieku 200-300 lat, sosny ok. 180 lat oraz ponad 100-letnie klony. Skarpy potoków wyróżniają się bardzo ciekawą roślinnością, na terenie rezerwatu występuje ponad 100 roślin naczyniowych.

Rośliny chronione: paprotka zwyczajna, bluszcz pospolity, brunatnice.

Przez rezerwat przebiega ścieżka dydaktyczna „Krępiec" udostępniona do ruchu pieszego.

Powierzchnia ogólna to 278,96 ha, w Nadleśnictwie Zwoleń 273,41 ha.