Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) - to obszary identyfikowane zgodnie z warunkami certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265). Wyróżnia się następujące kategorie lasów HCVF:

- HCVF 1 - Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych,

- HCVF 2 - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej,

- HCVF 3 - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy,

- HCVF 4 - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych,

- HCVF 5 - Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności,

- HCVF 6 - Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności.

Nadleśnictwo Zwoleń prowadzi monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w celu uniknięcia działań, które mogą negatywnie wpływać na środowisko naturalne.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.