Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Ługi Helenowskie

Rezerwat Ługi Helenowskie został utworzony w 1985 r. To zespół kilku bagien, które dają początek rzece Zwolence. Bagna na terenie rezerwatu zajmują niemal połowę powierzchni. Celem ochrony jest zachowanie torfowisk oraz bagiennych zbiorowisk leśnych z rzadkimi zespołami roślin. Ssaki reprezentowane są przez dziki, lisy i łosie. Ptaki natomiast przez myszołowa zwyczajnego, kukułkę pospolitą, żurawia czy kwiczoła. Występują tu również zaskrońce, żmije, padalce oraz jaszczurki żyworodne.

Rośliny chronione: rosiczka okrągłolistna, mchy torfowce, borówka bagienna, żurawina błotna, bagno zwyczajne, modrzewnica, bagnica torfowa, przygiełka biała, turzyca nitkowata.

Powierzchnia rezerwatu wynosi 93,46 ha.