Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Teren Nadleśnictwa Zwoleń stanowi ostoję wielu gatunków zwierząt, roślin oraz grzybów. Bogactwo gatunkowe tego obszaru to: 254 gatunki zwierząt (w tym ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki), ok. 830 gatunków roślin oraz ok. 300 gatunków grzybów.

Do licznie występujących gatunków flory można zaliczyć: konwalię majową, kopytnik pospolity, bagno zwyczajne oraz chrobotki.

Znaczna część fauny znajduje się na Czerwonej liście gatunków zagrożonych w Polsce.

Najlepiej rozpoznaną grupę systematyczną obszaru Nadleśnictwa stanowią ssaki – bóbr europejski, gronostaj, popielica czy ryjówka.

Na terenie Nadleśnictwa środowisko życia odnalazło wiele gatunków ptaków lęgowych, przelatujących oraz zalatujących.