Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Okólny Ług

Rezerwat Okólny Ług utworzono w 2001 r. Celem istnienia jest zachowanie siedlisk o charakterze torfowiska przejściowego. Znajduje się tu największe torfowisko w Puszczy Kozienickiej. Teren rezerwatu stanowi środowisko życia wielu gatunków zwierząt, m.in. ważek, motyli, żółwia błotnego, bociana czarnego, kobuza, żurawia.

Rośliny chronione: rosiczki, żurawina błotna, bagno zwyczajne, turzyce.

Powierzchnia rezerwatu w Nadleśnictwie to 25,98 ha.