Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000 „Ostoja Kozienicka"

„Ostoja Kozienicka" PLB140013 - obszar specjalnej ochrony ptaków. Lasy zajmują większość powierzchni obszaru. Występuje tu 29 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 7 gat. z Polskiej Czerwonej Księgi. Łącznie na tym terenie występuje 200 gat. ptaków (147 lęgowych). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gat. bączek (PCK), bocian czarny, kraska (PCK), lelek.

Powierzchnia obszaru w Nadleśnictwie Zwoleń to 10212,15 ha.

Więcej informacji nt. obszarów Natura 2000