Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajduje się 95 drzew pomnikowych. Należą do nich:
- dąb szypułkowy - 58 sztuk,
- sosna pospolita - 9 szt.,
- modrzew europejski - 9 szt.,
- jesion wyniosły - 6 szt.,
- buk zwyczajny - 6 szt.,
- dąb bezszypułkowy, sosna smołowa, olsza czarna, klon jawor, kasztanowiec zwyczajny, wiąz szypułkowy i jodła pospolita - po 1 szt.