Wydawca treści Wydawca treści

Obszar Natura 2000 „Puszcza Kozienicka"

„Puszcza Kozienicka" PLH140035 - jeden z najbardziej wartościowych przyrodniczo kompleksów leśnych w kraju. Występuje tu wiele siedlisk przyrodniczych, gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem.

Siedliska przyrodnicze: 6510, 7120, 7140, 9170, 91D0, 91E0, 91P0.

Bogata flora: bielistka siwa, gajnik lśniący, konwalia majowa, lilia złotogłów, paprotka zwyczajna, pierwiosnka lekarska, rosiczka okrągłolistna, sasanka otwarta.

Ważniejsze gatunki chronione fauny: pachnica dębowa, kumak nizinny, żółw błotny, mopek, nocek duży, popielica.

Powierzchnia obszaru w Nadleśnictwie Zwoleń to 8207,42 ha.

Więcej informacji nt. obszarów Natura 2000