Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Zwoleń prowadzi sprzedaż drewna, choinek i sadzonek.

Sprzedaż prowadzona jest według cen obowiązujących w cenniku. Sprzedaż detaliczna ma miejsce w kancelariach leśnictw we wtorki i piątki. Kontakty do leśniczych znajdują się w zakładce Kontakt.

Sprzedaż choinek prowadzona jest w okresie przedświątecznym.

Nadleśnictwo oferuje do sprzedaży sadzonki gatunków drzew. Sprzedaż sadzonek ma miejsce w Gospodarstwie szkółkarskim „Kijanka” i na szkółce przy biurze Nadleśnictwa. Kontakt do leśniczego szkółkarza znajduje się w zakładce Kontakt.

Zarządzenie Nadleśniczego dotyczące cennika na drewno wraz z cennikiem i Zarządzenie Nadleśniczego w sprawie cen na materiał sadzeniowy znajdują się poniżej.