Wydawca treści Wydawca treści

Udostępnianie dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń wprowadza do stosowania poniższe uregulowania:

  1. Zarządzenie nr 17/2020 w sprawie udostępnienia dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami,
  2. Zarządzenie nr 18/2020 w sprawie wprowadzenia do stosowania „Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń”.