Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

W Nadleśnictwie Zwoleń jest 41 użytków ekologicznych, o łącznej powierzchni 218,3 ha. Są to miejsca zabagnione, obniżenia terenu okresowo zalewane wodą, porośnięte charakterystyczną roślinnością, łąki, powierzchnie po zrębach, haliznach, płazowinach oraz zarośla na stromych ścianach wąwozów.