Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Zwoleń zaznacza się niewielka przewaga siedlisk borowych nad lasowymi. Średni wiek drzewostanów wynosi 66 lat, a przeciętna zasobność 268 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych:
- bory i bory mieszane - 51,93%
- lasy i lasy mieszane - 45,96%
- olsy - 2,11%

Udział gatunków lasotwórczych:
- sosna - 82,3%
- jodła - 3,1%
- modrzew - 0,6%
- świerk - 0,5%
- dąb - 5,2%
- olcha - 3,5%
- brzoza - 3,3%
- grab - 0,9%
- buk - 0,2%
- inne - 0,4%

Udział drzewostanów w klasach wieku (rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat):
- I klasa - 8,8%
- II klasa - 9,7%
- III klasa - 18,1%
- IV klasa - 31,1%
- V klasa - 18,4%
- VI klasa - 4,3%
- VII klasa - 0,8%
- VIII klasa i starsze - 0,5%
- klasy KO i KDO - 6,9%
- inne (halizny, zręby, itd.) - 1,4%

Bonitacja gatunków panujących:
 - IA - 13,9%
 - I - 48,0%
- II - 33,7%
- III - 4,0%
- IV - 0,5%