Wydawca treści Wydawca treści

Program Zanocuj w lesie w Nadleśnictwie Zwoleń

Nadleśnictwo Zwoleń wyznaczyło specjalny obszar leśny o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy nocowania w lesie „na dziko” bez specjalnej infrastruktury mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

Lokalizacja widoczna jest również na mapie: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji mBDL https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu podręcznego wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).

Dozwolone jest używanie kuchenek gazowych na wyznaczonym obszarze.

Miejsce do palenia ogniska zostało wyznaczone na miejscu postoju pojazdów w leśnictwie Sucha, oddział leśny 112g (współrzędne geograficzne: 51°24'00.28"N; 21°30'52.43"E).

Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem (mapa okresowych zakazów wstępu do lasu znajduje się na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/).

Zasady bezpiecznego korzystania z lasu znajdują się na stronie http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce.

Na wyznaczonym do nocowania terenie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Wówczas obowiązywał będzie tam zakaz wstępu, a obszar zakazu oznaczony będzie żółtymi tablicami ostrzegawczymi ustawionymi w terenie, na drogach i szlakach.

Jesień i zima to okres polowań zbiorowych. Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin (Pionki i Zwoleń). Na obszarze, w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu. Teren wyznaczony do nocowania położony jest w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 127 „Sokół” Warszawa oraz „Sokół” Pionki.

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres: zwolen@radom.lasy.gov.pl, nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora w nadleśnictwie: 734 470 576.

Nadleśnictwo Zwoleń przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.